Stichting Ananse

Van de verkoopprijs van elk boek gaat 10 % naar de Stichting Ananse, voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Offinso (bij Kumasi) in Ghana.

De Stichting Ananse, die is opgericht door twee Nederlandse artsen in 1998, stelt zich ten doel de urologische zorg in Afrika te helpen verbeteren en deze zorg voor iedereen toegankelijk te maken ongeacht financi‘le omstandigheden, religie, etc.. Behalve anesthesisten, chirurgen en gynaecologen, heeft ze een kerngroep van vier urologen die een aantal maanden per jaar hun tijd en deskundigheid gratis aanbieden aan zes missieziekenhuizen in Ghana.

Voor meer informatie: http://www.anansefoundation.org.